Mgr. Jaroslav Kopecký & partneři, advokátní kancelář

Naše služby

Provádíme generální praxi se specializací na:

Občanské právo

Obchodní právo

Pracovní právo

Trestní právo

Správní právo

Stránky jsou ve výstavbě, omluvte prosím prozatím stručný či neúplný obsah

Advokátní kancelář Mgr. Kopecký vznikla rozdělením AK MOURAL KOPECKÝ & PARTNEŘI, která byla právním nástupcem poradenské kanceláře BENSCH & BENSCH, která zahájila svou činnost podle Rozhodnutí odboru soukromého podnikání Úřadu města Ostravy, pod č.j. 02274C ze dne 13. 12. 1990. Strategické řízení umožnilo firmě i v průběhu ekonomické krize v letech 2008 a 2009 rozvíjet svou činnost a posilovat konkurenceschopnost.

Náš tým

Mgr. Jaroslav Kopecký

Obhájce v oblasti trestního práva, specializace na dopravní i hospodářskou kriminalitu včetně škod ve vztahu k právnickým či fyzickým osobám; mezinárodní právo- zastupování českých i cizích subjektů v oblasti státoobčanských vztahů (zaměstnávání a pobyty cizinců v ČR).

Mgr. Theobald Ptoszek

Specializace na trestní právo, občanské právo, správní právo, vymáhání pohledávek ze smluv a jiných právních jednání, pracovní právo a závazky ze smluv o přepravě, obchodní korporací

Mgr. Silvie Kučerová Křístková

Specializace na občanské právo, trestní právo, zastoupení poškozeného v trestním řízení, přestupkové právo. specializace na obhajoby v oblasti trestné činnosti proti životu a zdraví, drogové kriminality a trestných činů proti majetku.

Miroslava Odehnalová

Právní asistentka
odehnalova@kopeckyak.cz

Tereza Paličková, DiS.